Celli

Celli » Bioflash

bioflash

• Ontsmetten met stoom
• Ontsmetten met stoom en kalk
• Ontsmetten met stoom en Zeolith

• In kassen en tunnels
• Voor tuinbouw
• Voor bloementeelt
• Voor groenteteelt
• Op openveld

• Met respect voor de omgeving
• Met respect voor de medewerkers
• Met respect voor de gebruiker
• Met respect voor de hulpzame mikro organismen
• Kortere wachttijden
• Betere kwaliteit van het produkt
• Hogere produktieviteit, meer produkt gewicht, meer cycli
• Celli, Bioflash, SC600, ontsmetter

Pioneer 170

Celli, SC 600

 download folder     download folder
SC600     bioflash

Wie zijn wij?

Argi is Benelux importeur van Argo Tractors, Agricola zaaitechniek, Celli grondbewerking en Willemsen CCM molens.
Betrokkenheid, service en kwaliteit zijn de kernbegrippen van de organisatie. Werken vanuit de gebruikers van de machines.
Onze dealers zien wij als uiterst belangrijke schakel tussen u als klant en wij als importeur. Zij zijn kundig, bieden service en gaan voor
de gewenste kwaliteit en een optimaal resultaat.
Graag denken we met u mee om u de juiste machine voor uw situatie te kunnen adviseren!