bioflash

• Ontsmetten met stoom
• Ontsmetten met stoom en kalk
• Ontsmetten met stoom en Zeolith

• In kassen en tunnels
• Voor tuinbouw
• Voor bloementeelt
• Voor groenteteelt
• Op openveld

• Met respect voor de omgeving
• Met respect voor de medewerkers
• Met respect voor de gebruiker
• Met respect voor de hulpzame mikro organismen
• Kortere wachttijden
• Betere kwaliteit van het produkt
• Hogere produktieviteit, meer produkt gewicht, meer cycli
• Celli, Bioflash, SC600, ontsmetter

Pioneer 170

Celli, SC 600

 

download folder     download folder
SC600     bioflash